ČLENSTVO

V KLUBE

ČLEN KLUBU

PRIHLÁŠKA

ZÁPISNÉ

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

ÚHRADA ČLENSKÉHO

PRÍSPEVKU

Tlačivo prihlášky

  5,00 Eur / nový člen

15,00 Eur / 1 rok, splatný do 31.01. nasledujúceho roka

IBAN: SK09 1100 0000 0029 4446 4151

Banka: Tatra Banka, a. s.

Poznámka: Meno a Priezvisko člena