ORGÁNY

KLUBU

VÝBOR KLUBU

PhDr. ROMAN BOŽIK, Ph.D.

 

Email: dr.bozik@gmail.com
Tel:  0907 779 666

 

 

Ing. SLAVOMÍRA BOŽIKOVÁ

 

Email: bozikova.slavomira@gmail.com

Tel: 0915 950 679

Ing. MONIKA KOZÁNKOVÁ

PREDSEDA

PODPREDSEDA

ČLEN VÝBORU

KONTROLÓR KLUBU

KONTROLÓR

ZUZANA HUDOBA